Projekt „Bezpieczeństwo a nowe technologie” na finiszu!

Logo Fundacji Sokrates

Właśnie przygotowujemy się do złożenia formalnego sprawozdania z zakończonego projektu, który realizowaliśmy w lubelskich placówkach oświatowych (szkoły, internaty, ośrodko szkolno-wychowacze). W sumie spotkaliśmy się z około 200 uczniami, którzy aktywnie uczestniczyli we wspólnych warsztatach. Warto dodać, że młodzi ludzie doskonale poruszali się w tematyce związanej z Internetem, ale nie zawsze zdawali sobie sprawę z zagrożeń, które mogłyby ich tam spotkać. Ważnym aspektem, który został poruszony na spotkaniach były kwestie związane z ochroną danych osobowych, telekomunikacją, stalkingiem itp.

Bezpieczeństwo a nowe technologie >>