Bezpieczeństwo a nowe technologieWiedzaBezBarier.pl - informatorLudzieBezBarier.pl - informator

Bezpieczeństwo a nowe technologie

Projekt mający na celu przybliżenie zagrożeń internetowych oraz prawnych, które możemy napotkać w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Spotkania z Fundacją SOKRATES prowadzone były wśród lubelskiej młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami

Przeczytaj więcej

WiedzaBezBarier.pl - informator

Oddajemy w Wasze ręce publikację, której celem jest pomoc w znalezieniu odpowiedniej placówki, zlokalizowanej na Lubelszczyźnie, kształcącej lub przysposabiającej do pracy osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności.

Przeczytaj więcej

LudzieBezBarier.pl - informator

Publikacja przedstawiająca sylwetki ciekawych osób Lubelszczyzny

Przeczytaj więcej